İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri

KalDer, ülkemizin tüm sektör ve kuruluşlarında mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması misyonu çerçevesinde, yerel ve ulusal düzeyde, kamu hizmeti sunumunda yenilikçiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulamaların tanındığı-ödüllendirildiği bir Tanıma Programını hayata geçirmek üzere 2020 yılı başında bir Çalışma Grubu kurmuştur. Çalışma Grubu “İlham Veren Kamu Yönetimi” modeli olarak adlandırılan bu Ödül Programını oluşturmuştur.

Ödül Bilgilendirme Kitapçığını okumak için tıklayınız

Ödüle başvuran projelerden temel beklentiler;

  • Yenilikçi (inovatif) olması, kendi paydaşlarına olduğu kadar diğer kurum ve kuruluşlara da ilham vermesi,
  • Proje yönetimi yöntem ve araçlarının uygulanması, tüm aşamalarda ilgili paydaşların etkileşim ve katılımına açık yönetişim yaklaşımının benimsenmiş olması,
  • Proje gerçekleştirilirken kamu kaynaklarının verimli kullanılmış olması,
  • Sunulan ürün veya hizmetlerin hedef kitle beklentilerini karşılaması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile anlamlı ilişkisinin kurulmuş olmasıdır.

İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'ne başvuran 32 kamu kurum/kuruluşlarımızın alfebatik sıralamasını aşağıda bulabilirsiniz

KURULUŞ ADI PROJE ADI
Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Temiz Okul Sağlıklı Nesil
Altındağ Belediyesi  Altınrota 
Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sancaktar Eğitim Hareketi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Üreticilik Modeli
Ankara Kent Konseyi Ankara'nın Yurttaşları İçin Ankara Kent Konseyi
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Vizyoner Yönetim Güçlü Kurum Projesi
Atatürk Üniversitesi Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Osilasyon Terapi Cihazı Geliştirilmesi
Bağcılar Belediyesi İnteraktif Proje Etkinlik Karnesi (İ.P.E.K.)
Yapay Zeka Destekli Akıllı Başvuru ve İş Süreçleri Yönetimi
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Bak Bu Harika-GOST Bireysel Öneri Sistemi Modülü
BOTAŞ Gelişim Akademisi
Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ödünç Kitabım Var
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü atcTRsim (Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Similatörü) İstanbul Havalimanı Kurulum Ar-Ge Projesi
Uçuş İzle Uygulaması
E-Doğrudan Temin Projesi
Karbonsuz Havalimanı Projesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi
Gaziantep Sanayi Odası GASİMEP PROJESİ
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi / GİB Mobil Uygulaması
İGDAŞ Şubeye Kadar Zahmet Etme Evde Kal
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Umudum Öğretmenim
Mahmutlar  Kılıçarslan İlkokulu Okul Dört Duvardan Daha Fazladır
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırmacı ve Bursiyer Lisansüstü Öğrencilerinin Proje Kültürünü Geliştirmek İçin Barınma Desteği Projesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Kent Etiği
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mesleki Eğitimde +1 Uygulamalı Eğitim Modelinin Nitelikli İstihdama ve Üretime Katkısı
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Bilgi Sistemi(OBS)
Sultanbeyli Belediyesi Sultanbeyli 95
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi: Sultanbeyli Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu (VLR)
Süleyman Demirel Üniversitesi Sürdürülebilir Çok Bileşenli Yerel Girişimcilik Ekosistemini Oluşturma Projesi
Şile Belediyesi Şile-Kart Projesi
Spor Akademisi
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V
Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi
T.C. Sincan Belediye Başkanlığı Dijital Dönüşüm Akademisi
T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Webtapu Sistemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sıfır Atık Projesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Minik Hayaller Çocuk Mağazası
Zafer Kalkınma Ajansı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı ve Kendin Yap Hareketi

 

Ödül Takvimi

2022 Yılı Ödül Süreci Adımları

Önemli Tarihler

Değerlendirici Başvurusu için Son Tarih

27 Ekim 2021

Ödül Başvuruları ve Rapor Teslimi için Son Tarih

12 Kasım 2021

Değerlendiriciler tarafından masa başı/birinci değerlendirmelerin tamamlanması sonrası, KalDer'e konsolide olarak iletilmesi

27 Aralık 2021

Birinci/Masa Başı Değerlendirme Sonucu Sunuma Hak Kazanan Proje Sahiplerine Bilgi Verilmesi 

3-7 Ocak 2022

Online Proje Sunumlarının Gerçekleşmesi (ikinci değerlendirme)

10 Ocak-4 Şubat 2022

Son Değerlendirmelerin (sunum değerlendirmelerinin) ve Değerlendirme Raporlarının KalDer’e İletilmesi

18 Şubat 2022

Jüri Toplantısı

22 Mart 2022

Kamu Kalite Sempozyumu ve Ödül Töreni

24 Mart 2022

 

İletişim

Begüm ERTUĞ, Proje ve Gelişim Yöneticisi, Ödül Sekreteri

0312 447 48 68-15

begum.cetintarakci@kalder.org